Binnen mijn praktijk zijn er volgende behandelmogelijkheden

  

 Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat de manier waarop u denkt invloed heeft op uw gevoelsleven. Als u vanuit negatieve gedachten kijkt naar gebeurtenissen in uw leven, kunt u makkelijk angstig, somber of geïrriteerd raken, met alle negatieve gedragingen tot gevolg. In de therapie onderzoekt u, samen met de therapeut, of die negatieve manier van denken wel klopt met de werkelijkheid. Als daarbij inderdaad blijkt dat u geneigd bent om te negatief naar uzelf of uw omstandigheden te kijken, zoeken we samen waar mogelijkheden zijn om uw manier van denken te veranderen.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die u helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit uw jeugd of uw patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  U leert uzelf zodanig te veranderen dat u zich beter gaat voelen en beter voor uzelf kunt zorgen en opkomen. U leert voelen wat uw behoefte is en u leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen uw gedrag, maar ook uw gedachten en gevoelens.

Inzichtgevende therapie

Door allerlei situaties in uzelf of uw omgeving kan uw persoonlijke ontwikkeling vastlopen en kunnen klachten ontstaan. Met behulp van inzichtgevende therapie willen we bereiken dat u inzicht krijgt in het ontstaan van uw probleem vanuit uw persoonlijke levensgeschiedenis. Tegelijk zult u ook ontdekken welke bewuste en onbewuste factoren een rol spelen bij de instandhouding van het probleem.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van het leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd  die nog steeds invloed hebben,  kan de methode gebruikt worden. EMDR wordt  niet alleen bij PTSS met succes toegepast, maar ook bij diverse psychische klachten zoals negatief zelfbeeld, angstklachten, stemmingsklachten  et cetera.

Overige informatie

Van elke patiënt wordt een (elektronisch) dossier aangemaakt. U heeft recht op inzage en tevens heeft u het recht uw dossier te laten vernietigen. Hier moet u schriftelijk een verzoek voor indienen en er zijn kosten aan verbonden.

Ik ben gehouden aan mijn beroepscode. Uw therapie valt onder het beroepsgeheim. Alleen met uw schriftelijke toestemming wordt informatie gegeven aan derden.

Van elke patiënt wordt een (elektronisch)dossier gemaakt. U heeft recht op inzage en tevens heeft u het recht uw dossier te laten vernietigen. Hier moet u schriftelijk een verzoek voor indienen en er zijn kosten aan verbonden

Van elke patiënt wordt een (elektronisch)dossier gemaakt. U heeft recht op inzage en tevens heeft u het recht uw dossier te laten vernietigen. Hier moet u schriftelijk een verzoek voor indienen en er zijn kosten aan verbonden

 

 

Van elke patiënt wordt een (elektronisch)dossier gemaakt. U heeft recht o

Van elke patiënt wordt een (elektronisch)dossier gemaakt. U heeft recht op inzage en tevens heeft u het recht uw dossier te laten vernietigen. Hier moet u schriftelijk een verzoek voor indienen en er zijn kosten aan verbonden p inzage en tevens heeft u het recht uw dossier te laten vernietigen. Hier moet u schriftelijk een verzoek voor indienen en er zijn kosten aan verbonden