Contact en aanmelden

  

U kunt zich per mail of via het contactformulier  aanmelden om meer informatie te vragen. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.  

Na een korte telefonische screening, wordt u uitgenodigd voor een gesprek (intake). Tijdens de intake worden uw klachten, wensen en verwachtingen van de therapie in kaart gebracht. We zullen samen kijken of u met uw klachten en hulpvraag het beste geholpen kunt worden in een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk. Soms blijkt dat iemand geholpen kan worden met een andere behandeling of bij een GGZ-instelling. In dit geval zal ik dit met u overleggen. Wanneer b.v. verslavingsklachten of suïcidaliteit op de voorgrond staan, bent u meer gebaat bij een gespecialiseerde zorg elders.

Vanwege het grote aantal aanmeldingen ben ik helaas genoodzaakt om een patiëntenstop in te lassen tot 1 oktober 2019.   

Het is belangrijk om een kopie van uw identiteitsbewijs en verwijsbrief van uw huisarts mee te nemen.