Kosten en voorwaarden.

 

Ik heb geen contracten  met de zorgverzekeraars. U krijgt maandelijks een voorschotnota thuis toegestuurd die u eerst zelf moet betalen. Na de behandeling ontvangt u de volledige rekening. Deze dient u zelf bij uw zorgverzekeraar te declareren aan het einde van de behandeling (SGGZ).

Als uw behandeling binnen de BGGZ valt, krijgt u aan het einde van de behandeling een nota thuis toegestuurd die u eerst zelf moet betalen. Deze nota kunt u bij uw verzekerraar declareren. Per 1- 01-2018 kan ik echter uitsluitend specialistische zorg bieden. e nota thuis toegestuurd die urst zelf moet betalen. Deze factuur kunt u bij uw zorgverzekeraar declareren.

Voordat u start met de behandeling bij mij  is het belangrijk goed uit te zoeken wat uw zorgverzekeraar vergoedt.

Om de kosten te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar is het van belang om een verwijsbrief te hebben van uw huisarts.

 

Soort polis

Voor de niet-gecontracteerde zorg hebben de zorgverzekeraars verschillende vergoedingen. Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

Bij een naturapolis is het de bedoeling dat u als verzekerde een zorgaanbieder (uw behandelaar)  kiest met wie uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten. Dat is ‘ zorg in natura’ , waarbij de verzekeraar de kosten van de behandeling rechtstreeks aan de zorgaanbieder vergoedt. Kiest u voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar, dan vergoedt uw zorgverzekeraar niet het gehele bedrag, maar slechts 60 tot 70% ervan. U krijgt de rekening van de zorgaanbieder en u dient die zelf bij uw zorgverzekeraar in.

Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van de zorgaanbieder, ongeacht of deze een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. U krijgt dan ook een groot deel van de behandeling vergoed, tot 100% van de kosten. Check uw zorgpolis voor deze informatie zorgvuldig.

Er zijn ook mogelijkheden voor vergoedingen via uw werkgever (sommige werkgevers zijn hier ook voor verzekerd) of via het UWV.

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Een intake per sessie van 60 minuten €120,-

Individuele therapie van 45 minuten € 100,-

Onverzekerd product (OVP) bij SGGZ/BGGZ

Wanneer u behandeling voor problemen zoals bijvoorbeeld relatieproblemen of aanpassingsproblemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Het tarief voor onverzekerde zorg is € 100,00 per zitting van 45 minuten. Hier rust geen BTW op. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.  
 

Indien u een afspraak wilt annuleren is het van belang dit 24 uur voor de betreffende afspraak te doen. Annuleringen binnen 24 uur wordt als consult gerekend en komt voor uw eigen rekening.